Sabancı University - Packard Humanities Institute, The book design of ‘İstanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer'iyye Sicili’.

inova_sabanci_universitesi_siciller