Anadolu beylikleri dönemine ait olan İlyas Bey Camii ve yanındaki medrese ile hamam yapıları grubu, Milet arkeolojik alanı içinde yer almaktadır. Külliyenin bulunduğu yerde günışığına çıkarılan ve bizans dönemine tarihlendirilen hamamlı villa ile çeşitli yapı kalıntıları da bulunmaktadır. Ka-Ba Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme Mimarlık Ltd. Şti. yürüttüğü bu proje ile 2012 AB Kültürel Miras / Europa Nostra Ödülü kazanmıştır. İlyas Bey Külliyesi web sitesi tasarımı.

www.miletilyasbey.com

inova-miletilyasbey-web-1