Sabancı Üniversitesi - Packard Humanities Institute 'İstanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer'iyye Sicili' kitap tasarımı.

inova_sabanci_universitesi_siciller