Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeler (KBRN), kasten, kaza şeklinde veya doğal afetler sonucu ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyoaktif korunma ile mobil hastane konularında ürünler sunan 'Utilis' için hazırladığımız logo ve kurumsal kimlik tasarımı. Fotoğrafta Utilis logosunun şirket girişindeki kullanımı görülmekte.

inova-utilis logo